TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

CỦA CÁC TRƯỜNG ĐÃ ỦY QUYỀN NĂM 2018

Thí sinh đăng nhập theo Số báo danh thi THPT Quốc gia, Số Chứng minh nhân dânMã xác nhận vào các ô dưới đây


Tạo mã xác nhận mới TẠI ĐÂY

Danh sách các trường đã ủy quyền cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh

Tên trường Địa chỉ Website Tên trường Địa chỉ Website
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội http://www.hust.edu.vn Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội http://hict.edu.vn/
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội https://www.haui.edu.vn/vn Trường Đại học Dược Hà Nội http://www.hup.edu.vn
Trường Đại học Thăng Long http://www.thanglong.edu.vn/ Trường Đại học Giao thông Vận tải http://utc.edu.vn/
Học viện Chính sách và Phát triển http://apd.edu.vn/ Đại học Kiến trúc Hà Nội http://www.hau.edu.vn/
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định http://nute.edu.vn/ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam http://www.vimaru.edu.vn/
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội http://daihocthudo.edu.vn/vi/trang-chu Trường Đại học Y dược Hải Phòng http://hpmu.edu.vn/
Học viện Ngoại giao http://www.dav.edu.vn/vi/ Học viện Tài chính http://www.hvtc.edu.vn/
Học viện Quản lý giáo dục http://www.niem.edu.vn/ Trường Đại học Công đoàn http://dhcd.edu.vn/
Trường Đại học Hà Nội http://www.hanu.vn/vn/ Trường Đại học Hải Phòng http://dhhp.edu.vn/en/home/
Trường Đại học Mỏ Địa chất http://humg.edu.vn/Pages/home.aspx Học viện Ngân hàng http://hvnh.edu.vn/
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 http://www.hpu2.edu.vn/ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội http://nuce.edu.vn/
Trường Đại học Thương mại https://tmu.edu.vn/ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội http://huc.edu.vn/
Trường Đại học Y Dược Thái Bình http://tbump.edu.vn/ Trường Đại học Y tế Công cộng http://www.huph.edu.vn/
Trường Đại học Ngoại Thương http://www.ftu.edu.vn/